تبلیغات
دوستت دارم...M - مهم نیستــ בیـگراלּ چــہ مے گویند...

مهم نیستــ בیـگراלּ چــہ مے گویند


همیــלּ ڪه مـלּ میگویم : تـــُ


و تــُــ میگویے : مــלּ ، بـــس است . . .مهم نیستــ בیگراלּ چــہ مےבانند،


همین ڪه تــُــ براـے منے و


مــלּ برا ـے تــُــ ،بـــس استــ . . .مهم نیستــ בیگراלּ چــہ فکر میڪننـב ،


همیــלּ ڪه مــלּ به تـــُــ ، و تــُـــ به مــלּ .....فکر

می کنی بـــس استــ . .


♥ جمعه 5 تیر 1394 ساعت 06:52 ب.ظ توسط سینا احمدی نظرات()