تبلیغات
دوستت دارم...M - منننن...........

 

یه ســـری مردا هستــن ...

 تیپ هــــای سنگین خاصـــی میزنن اکثـــرا مشـــکی پوشـــن.

 اودکلن خـــاص ، مثلا لالیــک میزنن  قهـــوه رو بـــدون شــیر و شــکر میخــورن ؛ تلخــه تلخ ! 

مـــردایی که ســـوار ماشین مشکیشـــون میشن

 و ساعــت 1 شب به بعـــد تنها تــو خیابونا رانندگـــی میکنن در حالـــی که یه آهنـــگ خاصـــو 100 بار

گـــوش میکــنن/...


 همونایـــی که تنها کافـــه و رستـــوران میرن . 

شبا تنهایــی قـدم می زنن و سیگــــارشون رو بی تفــــاوت به همه چـــی می کشـن... 

از دور کـه

نگاشـــــون میکنــــی ابروهاشـــون گره خـــورده تو هم ، همـــش فکر میکنن ... 

ولـــی وقتی نـــزدیک میری و باهـــاشون صحبت میکنـــی 

با نگـــاه و آرامـــش خاصـــی باهات حـــرف میزنن ! 

اینا بهتـــرین آدمــا برا درد و دلـــن . 

همونایـــی که راجبـــه همه چیز اطلاعـــات دارن و نگفـــته میفهمـن ... 

اما این مــــردا یه زمان مثـــل بقیه مـــردای معمولـــی بودن !!! 

اسپـــورت میپوشیدن ، با صدای بلند میخنـــدیدن ، فوتــبال میدیــدن ، چشـــم چرونی میکــردن و ... 

خلاصه عــین خیالشـــون نبود و رنگـــی بودن ! 

تا اینکه یه روز، یه زن تو زندگــــی شون اومد .

عاشـــق شدن ...

زنی که زندگیشـــون رو عوض کرد ، 

تنهاشــــون گذاشت و رفت !!!

 از اون روز این مـــردا خیلی عجـــیب و خاص شدن .

خلاصـــه این مـــردا از دور خیلی خــــوب و جذابن ولـــی اگه بخـــوای وارد زندگیشـــون بشی... 

وقتی بهشـــون بگی دوســـت دارم ، 

غصــــه رو تو چشاشـــــون میبینی ... ! 

انتظار نداشتـــه باش بهت بگـــن منــــم دوســـت دارم !!! 

مکالمـــه های تلفنیشون کوتــــاه و مختصره و اکثرا زیاد حـــرف نمیزنن ... 

برا قرارشــــون عجله و هیجــــان ندارن ! 

این مردا دیگه خیلــــی سخت اعتــــماد میکنن ! 

اگه بهشــــون دروغ بگـــی ، 

سعی نمیکنـــن ثابت کنن و مـــچ بگیرن و ...

بلکه یه لبخنــــد کوچیک با چــــشای خمار میزنن و آروم پا میشـــن و میرن . 

حالا حـــالا ها گذشت ندارن و اصلا فکر نــــکن دل رحمن ... ! 

این مردا بزرگتـــرین دردای دنیا رو تحمــــل کردن ... 

یادت نـــره دیگه هر دردی براشــــون درد نیست...!


♥ چهارشنبه 3 تیر 1394 ساعت 12:04 ب.ظ توسط سینا احمدی نظرات()