تبلیغات
دوستت دارم...M - هنوز درمان نشدم....

مندکتر، چرا من خوب نمیشم؟؟؟


دکتر: {سکوت}


مندکتر، با تو هستما. من چه مرگمه؟؟؟


دکتر: {باز هم سکوت}


من: آقای دکتر، با توام. من چم شده؟؟؟ لالی یا کر؟؟؟؟


دکتر: ببریدش، اون مرده... جواز دفنش رو صادر کردم...


عاشق این لحظه ام....
♥ سه شنبه 2 تیر 1394 ساعت 07:04 ب.ظ توسط سینا احمدی نظرات()