تبلیغات
دوستت دارم...M - دوست داشتن...

تمام غصه ها دقیقا از همان جایی آغاز می شوند 

که ترازو بر می داری 

می افتی به جان دوست داشتنت .

اندازه می گیری !

حساب و کتاب می کنی !

مقایسه می کنی !

و خدا نکند حساب و کتابت برسد به آنجا که 

زیادتر دوستش داشته ای ،

که زیادتر دل داده ای ،

که زیادتر گذشته ای ،

که زیادتر بخشیده ای ،

به قدر یک ذره ،

یک نقطه ،

یک ثانیه حتی !

درست از همانجاست که توقع آغاز می شود

و توقع آغاز همه ی رنج هایی است که به نام عشق می بریم ...
♥ پنجشنبه 28 خرداد 1394 ساعت 06:39 ب.ظ توسط سینا احمدی نظرات()