تبلیغات
دوستت دارم...M - هوا بارانی است...

هوا بارانی است ولی ای شیشه ؛ چرا بخار نمیگیری ؟
نترس ؛ رفت .......
دیگر اسمش را رویت نمی نویسم !!!

http://asmoon.persiangig.com/image/lovely-photographs-of-rain_52.jpg
روی یه تخته سنگی نوشته شده بود :اگه جوانی عاشق شد چه کند؟

منم زیر اون نوشتم باید صبر کند....

برای بار دوم از آنجا رد شدم زیر نوشته ی من کسی نوشته بود :

اگر صبر نداشت چه کند؟

من یاد غوره هایی افتادم که از صبر حلوا نشده بود ...

با بی میلی و بی حوصلگی نوشتم بمیرد بهتر است...

برای بار سوم که از آنجا عبور میکردم انتضار داشتم زیر نوشته ی من نوشته ای باشد ...

اما جوانی را مرده یافتم.....


http://sepide1.persiangig.com/4_grave.jpgدارمـــ دنبال عکسامون میگردمــ
ـ  همونا که لبـــ دریا گرفتیمـــ
  اگه ما سهمـــ همدیگه نبودیمـــ 
 چرا توی دل همـــ جـــا گرفتیمـــ
  چه مـعـصـومانه افتادی تو این عــکــس 
 چه لبخند نجیبی رو لباته 
 تــو میخندی و مــن گریمـــ گرفته
  چقدر این خونه تشنه ی صداته


ک پنجره برای شنیــــــــــــــــــدن
  یک پنجره که مثل حلقه ی چاهــــــــــــــــــــــــی
  در انتهای خود به قلب زمین می رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنـــــــــــــــــــــــگ
  یک پنجره که دست های کوچک تنهایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی را
  از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
   سرشار می  کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
   و می شود از  آنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
   خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان  کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد
   یک پنجره برای من   کافیســــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  *ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* 
  *ــــــــــــــــــــــــــــــ*ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
  *ـــــــــــــــــــــــــ *ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــ*
  *ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ـــــــــــــــــــــــــــــ*
  *ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ـــــــــــــــــــــــ*
  *ـــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*
  *ـــــــــــــــــــــــــــــ*
  *ــــــــــــــــ*

♥ پنجشنبه 11 دی 1393 ساعت 12:36 ب.ظ توسط سینا احمدی نظرات()