تبلیغات
دوستت دارم...M - گاهے فقط בلتـ میخواهـב...گاهے فقط בلتـ میخواهـב

زانو هایتــ را تنگــ בر آغــوش بگیرے ...

گوشـﮧ تریـن گوشـﮧ اے کـﮧ مے شناسے بنشینے

و فقـط نگاه کنے...

چقـבر בلت براے یکــ خیال راحت تنگـــ مے شوב...

♥ شنبه 6 دی 1393 ساعت 09:08 ب.ظ توسط سینا احمدی نظرات()